Животни в Австралия

Живата природа е съставена от животните и растенията. В Австралия те са се приспособили към горещите и сухи условия. В горите, в тропичния и в умерения пояс се среща най-голямото разнообразие на животни в Австралия. Австралия е изолирана и заобиколена от вода в продължение на повече от 30 млн. години и в резултат там еволюират множество уникални животни. Много от двуутробните животни, като коалата и кенгуруто, живеят единствено в Австралия, заедно с птицечовката и ехидната- единствените еднопрооходни яйценосни бозайници.

Сухата пустинна централна част от Австралия заема половината континент. Там вирее сухоустойчива растителност като например таралежова трева и акации, които подслоняват птици и насекоми. Множество пустинни бозайници прекарват деня в дупки, за да се спасят от жегата.

Коалата е подобно на мечка двуутробно, което се храни с листата на евкалиптите и то само през нощта. Денем се излежава и спи в клоните на дърветата. Коалите прекарват времето си по клоните на евкалиптите, като използват острите се нокти и яките си крака, за да се катерят по тях.

Розовото какаду е един от най-разпространените полови члени в Австралия. Какадуто се храни със семена, пъпки и насекоми. Ята на този вид се среща както в сухите райони, така и в градовете.

Късоклюната ехидна е яйценосен бозайник, разпространен в Австралия, Тасмания и Нова Гвинея. С лепкавия си език тя измъква мравки и термити от гнездата им. При опасност ехидната се свива на кълбо и се заравя дълбоко в земята.

Ему са големи птици, които не летят, а могат да бягат със скорост 60 км/ч, но обикновено се движат бавно. Изминават големи разстояния в търсене на треви, плодове и цветя. Мъжките мътят и пазят малките след излюпването им

Дървесното кенгуру е двуутробно животно, приспособило се към живот надърветата с грапави възглавнички на лапите и дълги нокти, с които се задържа по тях. Храни се основно с листа и дървесна кора, но понякога слиза на земята, за да се храни с храсти и млади стръкчета. Запазва равновесие по дърветата чрез дългата си опашка.

Прочети повече ...